Introducere

Catalogul național al soluțiilor IT pentru e-guvernare este baza dezvoltării serviciilor publice electronice și este adresat în principal specialiștilor în e-guvernare și specialiștilor IT. Catalogul oferă informații suficiente și necesare funcționarilor publici care administrează și operaționalizează evenimentele de viață parte din Agenda Digitală pentru România 2014-2020, despre serviciile publice electronice și despre sistemele informatice existente, care pot fi folosite direct în digitalizarea evenimentelor de viață și a proceselor din administrația publică.

Serviciile publice digitale sunt servicii destinate unei întregi comunități, prestate de instituții sau autorități publice cu mijloace digitale, asociate cu accesul universal neîngrădit al cetățenilor și companiilor la aceste servicii prin mijloace digitale.

Accesul cetățenilor, mediului de afaceri și al altor instituții și autorități publice la serviciile publice digitale se face prin canalele de comunicare digitală puse la dispoziție de către instituțiile și autoritățile care prestează respectivul serviciu public.

Documente atașate
Punctul de Contact Unic electronic - PCUe

Platforma PCU electronic vine în sprijinul cetățenilor, mediului de afaceri precum și a instituțiilor ce au atribuții de reglementare, autorizare și control, fiind un instrument modern de informatizare a procedurilor administrative aparținând Autorităților Competente. Serviciile oferite prin PCUe pot fi accesate prin mijloace electronice, de la distanță, prin Internet, în orice moment, atât de către cetățeni, cât și de către companii și instituții publice.
Serviciul poate fi accesat la următoarea adresă: https://edirect.e-guvernare.ro

Avantajele utilizării Punctului de Contact Unic electronic sunt:
 • Elimină mersul la ghișeul instituțiilor publice administrative
 • Reduce durata de obținere a avizelor/ autorizațiilor/ beneficiilor
 • Reduce costurile și timpul necesar pentru rezolvarea solicitărilor
 • Contribuie la reducerea birocrației
 • Oferă un sistem de notificări privind soluționarea solicitărilor în termenul legal
 • Prezintă un istoric centralizat al comunicării avute de către autoritatea competentă atât cu cetățenii, cât și cu mediul de afaceri
 • Asigură transparența și accesibilitatea cetățenilor/ întreprinderilor la serviciile oferite de către autoritățile publice.

Utilizând acest portal se pot înregistra o serie de beneficii atât în rândul instituțiilor publice cât și a utilizatorilor:
 • Istoric centralizat al comunicării între utilizatori și instituțiile furnizoare de servicii
 • Sistem de notificare privind soluționarea solicitării în termenul legal
 • Interconectarea sistemelor de back-office
 • Creșterea transparenței și accesibilității cetățenilor cu privire la serviciile oferite de către instituțiile statului
 • Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor în relația acestora cu instituțiile publice
 • Reducerea costurilor și timpului necesar pentru rezolvarea solicitărilor
 • Identificarea rapidă a tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru obținerea diferitelor avize/ autorizări/ beneficii, în relația cu autoritățile
 • competente
 • Îmbunătățirea serviciilor oferite pentru aceștia prin reducerea timpului și costurilor în obținerea informațiilor/ serviciilor necesare
 • Îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile statului și mediul de afaceri, respectiv cetățeni.
 • În vederea operaționalizării PCUe, au fost semnate protocoale interinstituționale care au stabilit canalul de colaborare între operatorul tehnic al platformei și autoritatea administrației publice din România.

Știați că…

 1. Până în prezent s-au înrolat în portal 731 de autorități, instituții publice,structuri administrativ-teritoriale și ordine profesionale, care oferă cetățenilor din țară și din spațiul comunitar posibilitatea de a vizualiza, dar și de a accesa online servicii publice, prin intermediul unui portal unic.
 2. Au fost configurate 2804 proceduri, dintre care 1668 proceduri informaționale și 415 proceduri operaționale.
 3. Pentru utilizatorii transfrontalieri au fost traduse în limba engleză 149 proceduri.
Statistici PCUe
În PCUe sunt 441 de instituții care au asociate proceduri operaționale. Procedura operațională permite transmiterea unui dosar și soluționarea acestuia pe cale electronică, prin intermediul PCUe. Solicitantul, persoana fizică sau reprezentantul unei firme, poate să lanseze solicitări la oricare instituție care are proceduri operaționale.

Indicator20192020Total până în prezent
Utilizatori PCUe 8.423 utilizatori 25.821 utilizatori 41.565 utilizatori (începând din 2011)
Proceduri în PCUe 1.624 proceduri 1.143 proceduri 4.704 proceduri (începând din 2012)Ghișeul.ro

Ghișeul.ro este un serviciu pus la dispoziție cetățenilor în mod gratuit pentru plata impozitelor și taxelor stabilite de instituțiile publice înrolate în sistem precum și a amenzilor contravenționale cu deducerile aferente plății în 48 de ore.

Serviciul poate fi accesat la următoarea adresă: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/

Statistici Ghișeul.ro
*date valabile la 20.11.2020

Indicator20192020Creștere procentuală
Număr tranzacții 462.288 tranzacții 905.489 tranzacții +95%
Sume colectate 145.542.822 lei 383.610.360 lei +180%
Număr utilizatori 493.002 utilizatori 738.588 utilizatori +50%

Am adăugat peste 60 de tipuri de plăți pentru servicii publice.
Acum, peste 300 de tipuri de plăți pot fi achitate online. Principalele noutăți ale Ghișeul.ro:
 • Deschiderea platformei și pentru plăți realizate de persoane juridice
 • Posibilitatea achitării tuturor amenzilor, inclusiv a celor prevăzute în ordonanțele militare
 • Integrarea tuturor tipurilor de plăți aferente prestării oricărui serviciu public, inclusiv serviciile comunitare de utilitate publică
 • Adăugarea plăților pentru cele mai frecvent solicitate servicii publice: permisele de conducere, taxele pentru emiterea pașapoartelor, autorizațiile de circulație provizorie, certificatul de înmatriculare
 • Înrolarea mai multor instituții, începând cu 1 ianuarie 2020:
  • 29 de orașe
  • 101 comune
  • Spațiul Privat Virtual al ANAF
  • Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS)
  • Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV)
  • Compania Națională "Imprimeria Națională" S.A.
  • Academia de Studii Economice din București (în curs de înrolare)
  • Administrația Națională Apele Române (în curs de înrolare)
  • Autoritatea Rutieră Română (în curs de înrolare)
  • I.T.M. (în curs de înrolare)