Comitetul director pentru e-guvernare, denumit în continuare Comitetul director, a fost înființat prin Decizia Prim-ministrului nr. 169/2018, modificată prin Decizia Prim-ministrului nr. 307/2020 și funcționează ca organism interministerial, fără personalitate juridică. 

Comitetul e-guvernare este condus de Secretarul General al Guvernului, în calitate de președinte, calitate ce poate fi delegată unui secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 

Președintele este sprijinit în activitatea sa de doi vicepreședinți, președintele Autorității pentru Digitalizarea României și secretarul de stat coordonator al domeniului tehnologiei informației la nivelul întregii administrații publice centrale/CIO guvernamental din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Ceilalți membri ai Comitetului e-guvernare sunt următorii:
 1. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 2. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 3. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Apărării Naționale
 4. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Culturii
 5. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 6. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Educației și Cercetării
 7. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
 8. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Justiției
 9. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale
 10. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Sănătății
 11. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
 12. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
 13. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 14. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
 15. Secretar de stat sau înalt funcționar public din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului
 16. Director general sau director general adjunct din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului
 17. Director general sau director general adjunct din cadrul Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică
 18. Președintele sau un înalt funcționar public din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză

Comitetul e-guvernare are următoarele obiective
 • coordonarea integrată a intervenţiilor de e-guvernare la nivelul instituțiilor responsabile de implementarea, administrarea și funcționarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viaţă, definite potrivit Hotărârii Guvernului nr.245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020;
 • definirea planului de acțiuni aferent digitalizării coerente a serviciilor publice aferente evenimentelor de viaţă în conformitate cu rezultatele asumate prin proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20;
 • prioritizarea intervențiilor de e-guvernare la nivelul instituțiilor responsabile de implementarea, administrarea și funcționarea serviciilor publice electronice aferente evenimentelor de viaţă, conform rezultatelor proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20;
 • oferirea cadrului de dezbatare a principalelor inițiative, măsuri și proiecte privind e-guvernarea pentru asigurarea respectării standardelor și reglementărilor tehnice comune în domeniul guvernării electronice, asigură forumul pentru dezbaterea la nivel interinstituțional a politicii publice de e-guvernare și a celorlalte documente programatice naționale sau de reglementare în domeniu.

În vederea atingerii obiectivelor menționate la alin. (1), Comitetul e-guvernare îndeplinește următoarele atribuții referitoare la intervențiile de e-guvernare aferente evenimentelor de viaţă:
 • dezbate livrabilele proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20 şi validează documentul de politică publică realizat în cadrul proiectului;
 • asigură coerenţa fundamentării, coordonării/monitorizării modului de implementare a propunerii de politică publică privind e-guvernarea;
 • prioritizează acțiunile și arbitrează inițiativele de simplificare a procesului, procedurilor, circuitelor şi demersurilor administrative, prin eliminarea procedurilor redundante și introducerea conceptelor moderne de e-guvernare;
 • propune acţiunile şi tipurile de măsuri de adoptat, structurează etapele de implementare a intervențiilor de e-guvernare și stabilește modalitatea de realizare unitară a intervențiilor de e-guvernare;
 • validează propunerile de reformă administrativă și de funcționare a serviciilor publice electronice propuse în cadrul proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20, anterior recepției finale realizată de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Conform proiectului “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20, Comitetul e-guvernare are rolul de a:
 • funcționa ca un comitet interinstituțional de coordonare integrată a intervențiilor de e-guvernare la nivelul autorităților publice; 
 • centraliza date și informații din instituții cu privire la implementarea politicilor și soluțiilor de e-guvernare;
 • prezinta rapoarte Guvernului asupra stadiului de implementare a propunerilor de politică publică și soluțiilor privind e-guvernarea în vederea adoptării unor eventuale decizii politice;
 • asigura durabilitatea rezultatelor proiectului, prin funcționarea sa și după finalizarea proiectului.