CONFERINȚĂ FINALĂ A PROIECT

17 mai 2021: În Ziua ONU a telecomunicaţiilor şi a societăţii informaţionale, Autoritatea pentru Digitalizarea României a organizat conferința de încheiere a proiectului EGOV - Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare.
În deschiderea conferinței, Octavian Oprea, președintele interimar al ADR, a subliniat rezultatele proiectului: "M-am implicat încă de la început în acest proiect, pentru că am înțeles că va revoluționa administrația și modul în care cetățenii interacționează cu instituțiile publice. Prin măsurile și realizări punctuale, la intervale scurte, vom întări capacitatea sectorului public de a funcționa într-un mediu digital avansat și de a livra servicii publice electronice mature. Iată că acum avem o hartă clară, mulțumită muncii echipei ADR - Politica Publică în domeniul e-guvernării, livrabil esențial în proiectul. O astfel de politică publică nu a mai fost niciodată realizată în vreun domeniu al sectorului public".
La eveniment au participat Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului României - instituţie parteneră în acest proiect, Valentina Burdescu, director general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Giani Cătălin Nica, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și Dan Cîmpean, directorul general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, care a transmis un mesaj video.

19 aprilie 2021: Conferință/Atelier în cadrul proiectului SIPOCA20. Prezentarea obiectivelor generale și specifice ale proiectului și a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării în proiectul „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)” - SIPOCA 20. Participă:

  • Secretarul General Adjunct al Guvernului, dl. Mircea ABRUDEAN
  • Consilierul de stat în domeniul IT și administrație publică, dl. Iulian POPESCU
  • Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, dl. Octavian OPREA

Ateliere interactive:

  • Dezvoltarea rapidă a serviciilor e-gov în Polonia în timpul pandemiei (Prof. Jacek Maslankowski, cercetător și profesor universitar în cadrul Departamentului de Afaceri Informatice, Universitatea din Gdańsk. A coordonat implementarea sistemelor informatice în instituțiile guvernamentale și a fost implicat în multiple proiecte pentru statistici oficiale în Polonia și la nivel european)
  • Datele – resursă guvernamentală (Prof. Lasse Berntzen de la Școala de Afaceri, Departamentul de Afaceri, Istorie și Științe Sociale din Norvegia. Cercetările sale se concentrează pe o societate digitală, e-guvernare, e-participare, iar în prezent face cercetări asupra integrării tehnologiei și a datelor în anumite arii de gestionare a orașelor, cum ar fi “smart traffic” sau “smart public transportation”. O listă completă a publicațiilor sale poate fi găsită în CRISTIN, data de baze oficială a Norvegiei pentru publicații)
  • Ce lecții pentru E-guvernare oferă pandemia (Prof. Alexander Prosser, profesor universitar la Facultatea de Economie și de Afaceri, din Viena. De asemenea, a ocupat funcții în cadrul HEC, Paris și la Universitatea de Tehnologie din Sidney. Domeniul său de cercetare este e-guvernarea și are peste 100 de publicații academice, precum și numeroase premii în domeniu: European eGovernment Award, BMW Scientific Award, Best Paper Award City of Vienna, Senator Wilfing Award)

Evenimentul se desfășoară în format online.Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, implementează în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) proiectul "Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)", cod SIPOCA 20. Valoarea proiectului este de 17.849.070,50 lei cu TVA, din care 14.990.338,90 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) “Competența face diferența!” și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 2.858.731,60 lei cu TVA.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităților publice în vederea dezvoltării instrumentelor de e–guvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul eGuvernării.

Obiectivul tematic: Îmbunătățirea accesului, utilizării și creșterea calității TIC;

Obiectivele specifice sunt:

a) reducerea fragmentării şi gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viaţă, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România;
b) asigurarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi operaţional pentru utilizarea instrumentelor de eGuvernare.

Durata de implemetare a proiectului este de 62 luni, începând cu data de 4 aprilie 2016.

Stadiul proiectului:

12 octombrie 2020: a început procesul de dezbatere publică a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării. Procesul de consultare publică s-a încheiat în data de 22 octombrie.

31 iulie 2020
: a fost semnat contractul de prestări servicii pentru dezvoltarea unui instrument automat de integrare a livrabilelor rezultate din activitățile A3, A4, A6, A7 și A15 de tip fluxuri informaționale, aferente evenimentelor de viață

21 iulie 2020: varianta finală a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării a fost supusă dezbaterii și aprobării în cadrul Comitetului Director pentru e-guvernare

28 februarie 2020
: s-au finalizat sesiunile de asistență de tip „on the job” a salariaților instituțiilor responsabile cu evenimentele de viață

20 februarie 2020:  a a avut loc cea de-a doua conferință cu participare internațională, de tip workshop, în cadrul proiectului

20 ianuarie 2020: s-au finalizat sesiunile de formare în domeniul e-guvernării a reprezentanților instituțiilor administrației publice cu atribuții legate de serviciile publice, în special cele legate de evenimentele de viață identificate

6 noiembrie 2019
: au început sesiunile de asistență de tip „on the job” a salariaților instituțiilor responsabile cu evenimentele de viață

3 octombrie 2019
: au început sesiunile de formare în domeniul e-guvernării a reprezentanților instituțiilor administrației publice cu atribuții legate de serviciile publice, în special cele legate de evenimentele de viață identificate

20 decembrie 2019
: variantele finale ale livrabilelor aferente activităților A7 și A11 au fost supuse dezbaterii și aprobării în cadrul Comitetului Director pentru e-guvernare

30 septembrie 2019
: variantele finale ale livrabilelor aferente activităților A10 și A14 au fost supuse dezbaterii și aprobării în cadrul Comitetului Director pentru e-guvernare

8 aprilie 2019: varianta finală a livrabilului aferent activității A4 au fost supuse dezbaterii și aprobării în cadrul Comitetului Director pentru e-guvernare

12 decembrie 2018: variantele finale ale livrabilelor aferente activităților A2, A3, A5 și A6 au fost supuse dezbaterii și aprobării în cadrul Comitetului Director pentru e-guvernare

22 noiembrie 2018
: a avut loc prima conferință cu participare internațională, de tip workshop, în cadrul proiectului

26 aprilie 2018
: a avut loc prima întrunire a membrilor Comitetului Director pentru e-guvernare

2 aprilie 2018: a fost constituit Comitetul Director pentru e-guvernare, prin Decizia Prim-ministrului nr. 169/02.04.2018

7 februarie 2018: a fost semnat contractul  de prestări servicii ce are ca obiect „servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul e-guvernare pentru implementarea proiectului <>”, cod SIPOCA 20.

15 noiembrie 2016: a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de expert arhitecturi informaționale din cadrul proiectului. Data limită de depunere a dosarelor este 28.11.2016.

17 iunie 2016: au fost publicate invitația de participare și caietul de sarcini privind achiziția de 10 seturi mobilier formate din birou, scaun și dulap. Valoarea estimată a achiziției este de 26.000 lei fără TVA. Ofertele sunt așteptate până la data de 23.06.2016.

30 mai 2016: a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a celor trei funcţii contractuale din cadrul proiectului: responsabil juridic, expert data integration și expert arhitecturi informaționale.
Data limită de depunere a dosarelor este 08.06.2016.

4 aprilie 2016: a fost semnat contractul de finanțare, încheiat între MCSI și MDRAP în vederea implementării proiectului. Au fost demarate formalitățile de angajare a celor 3 experți (responsabil juridic, expert arhitecturi informaționale și expert data integration) din afara organigramei MCSI, prevăzute în cererea de finanțare.
În același timp vor fi demarate achizițiile publice, prevăzute a se efectua în cadrul proiectului, cu respectarea procedurii operaționale “Achiziții Publice” cod P.O. – 20, aprobată prin OMCSI 16/07.02.2016, și în conformitate cu graficul de implementare.Indicatori din proiect

IndicatorCantitateRealizat
Propuneri de politici publice 1
Studii, analize, evaluări 5
Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituționale, organizaționale, legislative, informaționale și de formare a resurselor umane din administrația publică 1
Act de înființare și proceduri de lucru pentru Comitetul Director 1
Participanți vizite de lucru (2 vizite) în state cu experiență în domeniul eGuvernării 50
Plan de lucru pentru adoptarea noului cadru legislativ 1
Catalog soluții IT pentru eGuvernare 1000
Document "eRomânia" – o politică publică în domeniul eGuvernării 1
Document final de politică publică 1
Set de standarde 1
Manual de proceduri pentru tratarea unitară a evenimentelor de viață 1000
Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse 1
Participanți la formarea pe tematica eGuvernării 120
Personal din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formarea în domeniul eGuvernării 80
Personal din echipa de management care participa la conf. sau cursuri europene în domeniul eGov 10
Personal din echipa de management care a fost certificat la încetarea calității de participant la formarea în domeniul eGuvernării 7
Ghid de asistență "on the job" elaborat 1000
Participanți la sesiunile de asistență on the job 350
Personalul care a fost certificat la încetarea calității de participant la sesiunile de asistență on the job 250
Conferințe naționale cu participare internațională, organizate 3
Ghiduri și broșuri elaborate în care să fie prezentate exemplele de bună practică 2000


Activități și rezultate proiect

ActivitățiRezultate
A2. Analiza actelor normative
A3. Analiza infrastructurii IT
A4. Identificarea necesităților de dezvoltare
A5. Clarificarea rolurilor, atribuțiilor și a responsabilităților
A6. Analiza fluxului de lucru
R1.1. Analiza cadrului normativ, operațional, procedural și informațional R1. Propunere de politică publică elaborată în domeniul e-guvernării
A7. Definirea cerințelor aferente adoptării noului cadru legislativ
A8. Crearea și funcționarea Comitetului Director pentru e-guvernare
A9. Derularea a 2 vizite de studiu, în state cu experiență recunoscută în e-guvernare
R1.2. Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituționale, organizaționale legislative, informatice și de formare a resurselor umane
A10. Elaborarea unui cadru legislativ unitar R1.3. Plan de lucru pentru adoptarea noului cadru legislativ
A11. Dezvoltarea Catalogului național al soluțiilor IT pentru e-guvernare R1.4. Catalog soluții IT pentru e guvernare
A12. Redactarea propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării
A13. Supervizarea, consultarea publică și finalizarea propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării
R1.5. Evaluarea ex ante a propunerii de politica publică
A14. Stabilirea de proceduri unitare de tratare a evenimentelor de viață R2.1. Manual de proceduri și metode de lucru pentru evenimentele de viață identificate R2. Set de standarde procedurale minime, elaborat pentru furnizarea serviciilor publice în format electronic
A15. Elaborarea setului de standarde procedurale R2.2 Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse
A24. Dezvoltarea instrumentului automat de integrare și validare livrabile R2.3. Instrument automat de integrare și validare a livrabilelor elaborate in cadrul proiectului
A16. Formarea reprezentanţilor instituţiilor administraţiei publice R3.1. Sesiuni de formare desfășurate R3. Capacitate crescută a MCSI și a structurilor care implementează e-guvernarea
A17. Asigurarea asistentei de tip „on the job”
A18. Abonarea MCSI la o baza de date de renume din domeniul IT internațional
R3.2. Sesiuni de asistență "on the job"
A19. Organizarea a trei conferințe naționale cu participare internatională R3.3. Conferințe internaționale organizate
A20. Realizarea unui ghid de bune practici
A21. Diseminarea informațiilor cu privire la bunele practici din domeniul e-guvernării
R3.4. Studiu de bune practici elaborat în domeniul e-guvernării
A22. Elaborarea de materiale promoționale pentru promovarea activităților și obiectivelor proiectului
A23. Organizarea a două evenimente publice prin intermediul cărora să fie promovat proiectul
R4.1. Informare și Publicitate. Campanie de informare și promovare a proiectului R4. Informare și Publicitate. Campanie de informare și promovare a proiectului

Documente atașate